Hệ thống phân phối


Liên hệ 


Thông tin về công ty

Thành công trong chăn nuôi - đó là tuyên ngôn của chúng tôi như là một chuyên gia về dinh dưỡng vật nuôi trong trang trại.

 

Trong hơn 80 năm qua chúng tôi đã làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, đảm bảo sức khỏe vật nuôi, phát triển các giải pháp riêng để nâng cao hiệu quả kinh tế, làm hài lòng người chăn nuôi.

Thông tin thêm về SCHAUMANN

Các sản phẩm sáng tạo

Trong công tác phát triển sản phẩm, SCHAUMANN luôn sáng tạo và phát triển các sản phẩm và dòng sản phẩm mới. Cung cấp những lợi ích đặc biệt cho vật nuôi và người nông dân.

 

Đọc thêm thông tin về các sản phẩm sáng tạo. 

Tiến bộ

Các chuyên viên làm việc một cách hiệu quả để tạo ra các sản phẩm thực sự xuất sắc cho SCHAUMANN.
Các chế phẩm sinh học có giá trị, các axit hoặc các hỗn hợp hiệu quả được phát triển nhờ trung tâm nghiên cứu IFS SCHAUMANN.

 

Thông tin thêm về viện nghiên cứu của SCHAUMANN

 

Tin tức về kết quả nghiên cứu và thực nghiệm

Kết quả nghiên cứu

Các sản phẩm mới được kiểm tra khả năng tương thích và các lợi ích đặc biệt cho vật nuôi và hiệu suất – trong phòng thí nghiệm qua các cuộc thử nghiệm thực tế, trong các viện nghiên cứu độc lập.

 

Kết quả từ nghiên cứu

 

Bí quyết quản lý

Những điều nhỏ bé góp phần hình thành nên thành công lớn. Chúng tôi đưa ra các bí quyết giúp khách hàng cải thiện hoạt động chăn nuôi.
Đọc thêm thông tin về bí quyết quản lý