Erfolg im Stall

Thành công trong chăn nuôi - Đại gia súc

Khi sự sáng tạo kết hợp với kiến thức thực tế thì thành công sẽ đạt được ngay trong chuồng trại. SCHAUMANN cung cấp cho bạn các mẹo về cách tối ưu hóa việc quản lý trong chăn nuôi gia súc. Bạn cũng có thể đọc về những kinh nghiệm mà nghiên cứu và thực hành đã thực hiện với thức ăn cho gia súc.