Tierwohl
Phúc lợi động vật

Tính bền vững và phúc lợi động vật

Sức khỏe vật nuôi đóng vai trò quan trọng và được ưu tiên hàng đầu đối với SCHAUMANN, ngoài khía cạnh sinh thái, khía cạnh bền vững về kinh tế, xã hội thì sức khoẻ của vật nuôi cũng rất được SCHAUMANN quan tâm. SCHAUMANN đã cho ra đời các hoạt chất sáng tạo có tác dụng tích cực đối với sức khoẻ của vật nuôi

Thức ăn chăn nuôi có tác động quan trọng tới phúc lợi động vật

Trong xã hội hiện nay, phúc lợi động vật không chỉ là vấn đề riêng của chăn nuôi mà còn bao gồm cả việc cho ăn phù hợp với sức khỏe của động vật. Điều này đặt nền tảng cơ bản cho chăn nuôi hiệu quả và đạt năng suất cao. Số lượng thức ăn cũng như các thành phần trong thức ăn được sử dụng phải phù hợp với nhu cầu của động vật

Ảnh hưởng của các thành phần đến dinh dưỡng và sức khoẻ

Chế phẩm sinh học, các sản phẩm lên men từ quá trình lên men rắn và các nguyên tố vi lượng liên kết hữu cơ mà chúng tôi phát triển giúp cải thiện khả năng tiêu hóa và hấp thu của thức ăn được sử dụng. Điều này sẽ làm giảm các bệnh đường ruột, cải thiện sức khỏe móng vuốt và khả năng sinh sản đồng thời giảm sự bài tiết các chất dinh dưỡng và các nguyên tố vi lượng.

Cải thiện việc sử dụng thức ăn chăn nuôi được phát triển bởi SCHAUMANN

Bằng cách cải thiện việc sử dụng thức ăn thô xanh và thức ăn chăn nuôi được phát triển bởi công nghệ của SCHAUMANN, lượng thức ăn mua vào từ bên ngoài cũng giảm dần, do đó góp phần bảo tồn được nguồn nguyên liệu thô sẵn có. Các hoạt chất được SCHAUMANN cải tiến cho phép chăn nuôi thân thiện hơn với môi trường và động vật, đồng thời cũng cải thiện được hiệu quả về chi phí và năng suất chăn nuôi.