Zertifikate der SCHAUMANN-Produkte
Giấy chứng nhận

Chứng chỉ chất lượng và an toàn

Các tiêu chuẩn chất lượng như QS, GMP+, KAT và ABCERT là các cơ quan độc lập kiểm định chất lượng cho các sản phẩm của SCHAUMANN. Đối với công ty, cũng như quý khách hàng, đây là một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất thực phẩm theo định hướng chất lượng

GMP + FSA là một chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo an toàn thức ăn chăn nuôi ở tất cả các yếu tố trong chuỗi thức ăn.

Đối với SCHAUMANN: GMP + FSA là tiêu chuẩn đã được áp dụng trong sản xuất thức ăn hỗn hợp, premix và kinh doanh. SCHAUMANN được xác nhận đạt tiêu chuẩn này trong các đợt kiểm tra hàng năm.

GMP + đã được sự phê duyệt của QA, A-fodder, ISO, HACCP

Zur GMP+ FSA data base

Logo GMP+
Tên tệp Loại tệp Kích thước tệp Tải xuống
GMP+-Zertifikat - H. Wilhelm Schaumann GmbH PDF 0,20 MB Tải xuống
GMP+-Zertifikat - H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH PDF 0,21 MB Tải xuống
GMP+-Zertifikat - Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG PDF 0,21 MB Tải xuống

Cung cấp thức ăn chăn nuôi hữu cơ theo Quy định hữu cơ của EC số 848/2018 và số 1165/2021 - được kiểm soát và chứng nhận bởi ABCERT AG, Esslingen (DE-ÖKO-006).

Đến tìm kiếm chứng chỉ ABCERT

Logo ABCERT
Tên tệp Loại tệp Kích thước tệp Tải xuống
ABCERT-Ökozertifikat "Handel" - H. Wilhelm Schaumann GmbH PDF 0,64 MB Tải xuống
ABCERT-Ökozertifikat "Vormischungen aus Silierzusatzstoffen und Säuren zur Konservierung" - H. Wilhelm Schaumann GmbH PDF 0,34 MB Tải xuống
ABCERT-Ökozertifikat "Mineralfutter" - H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH PDF 0,43 MB Tải xuống
ABCERT-Ökozertifikat "Mineral- und Ergänzungsfutter" - Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG PDF 0,40 MB Tải xuống

Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG e.V.) kiểm tra thức ăn hỗn hợp, phụ gia ủ chua, chất tẩy rửa, chất khử trùng, vệ sinh bầu vú và chất khử trùng chuồng trại và trao giải thưởng nhãn hiệu chất lượng DLG. Các thông số kỹ thuật chất lượng dựa trên các yêu cầu của thực hành và tương ứng với những phát hiện khoa học mới nhất.

Trong hơn 50 năm, SCHAUMANN đã tuân thủ thành công các yêu cầu chất lượng cao của các quy định về nhãn hiệu chất lượng của DLG một cách thường xuyên. Thức ăn khoáng, phụ gia ủ chua và các sản phẩm vệ sinh khác nhau mang nhãn hiệu chất lượng DLG.

Logo DLG
Tên tệp Loại tệp Kích thước tệp Tải xuống
DLG-Zertifikat Siliermittel BONSILAGE FORTE PDF 0,55 MB Tải xuống
DLG-Zertifikat BONSILAGE MAIS PDF 0,51 MB Tải xuống