Erfolg im Stall

Thành công trong chăn nuôi - Phụ gia ủ chua & sản xuất thức ăn thô xanh

Khi các sản phẩm sáng tạo đáp ứng kiến thức thực tế hoàn hảo, kết quả là thành công trong chuồng trại. SCHAUMANN cung cấp cho bạn các chỉ dẫn về cách tối ưu hóa việc quản lý sản xuất thức ăn ủ chua và thức ăn thô xanh của bạn. Bạn cũng có thể đọc về những kinh nghiệm mà nghiên cứu và thực tiễn chứng minh với các chất phụ gia ủ chua và hỗn hợp cỏ.