Erfolg im Stall

SCHAUMANN Chăn nuôi Thành công – Heo

Khi sự đổi mới đáp ứng được kiến thức thực tế thì sẽ đạt được thành công trong chuồng trại. SCHAUMANN cung cấp cho bạn các mẹo về cách tối ưu hóa việc quản lý của bạn trong chăn nuôi lợn. Bạn cũng có thể đọc về những kinh nghiệm nghiên cứu và thực hành với thức ăn cho lợn.