Praxisorientierte Forschung
Nghiên cứu định hướng phát triển thực tiễn

Khoa học và thực hành thực tiễn, đó là một sự kết hợp chiến thắng

SCHAUMANN phát triển sản phẩm dựa trên những kiến thức khoa học kết hợp với chất lượng và hiệu quả chi phí ở mức tối ưu nhất

Chúng tôi cho rằng nghiên cứu nên đi đôi với thực tiễn sản xuất trên nông trại và một số ví dụ về tính hiệu quả của sự kết hợp trên đó chính là các chế phẩm sinh học được nghiên cứu và sản xuất bởi Schaumann đã được ứng dụng và chấp thuận trên toàn Châu Âu, loạt sản phẩm chứa các tác nhân sinh học, phát triển các hoạt chất khác nhau và các sản phẩm đặc biệt, và nhiều loại sản phẩm axit hóa trong thức ăn chăn nuôi.

Chúng tôi đầu tư vào việc tối ưu hoá các kế hoạch về thức ăn chăn nuôi và bảo quản thức ăn chăn nuôi của SCHAUMANN kể từ năm 1938. ISF Schaumann Research đã tham gia vào việc phát triển các hoạt chất mới cũng như các chế phẩm sinh học, phụ gia ủ chua và phân tích thức ăn chăn nuôi. Trang trại Gut Hülsenberg của chúng tôi có đàn bò với quy mô 260 con và 650ha đất nông nghiệp, do vậy, các sáng kiến về cải tiền sản phẩm sẽ được thử nghiệm trực tiếp tại trang trại của chúng tôi trước khi đưa ra thị trường

Bằng cách trao đổi đối thoại liên tục với các đối tác hợp tác của mình, chúng tôi kết hợp và đưa ra những nghiên cứu khoa học mới nhất. Và cùng với những kinh nghiệm thực tế của mình, SCHAUMANN đã cho ra đời những sản phẩm và hoạt chất sáng tạo, giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả chăn nuôi