Erfolg im Stall
SCHAUMANN Chăn nuôi Thành công Heo

SCHAUMANN Chăn nuôi Thành công - Heo

Trước khi chúng được sử dụng trong thực tế, thức ăn cho lợn được thử nghiệm rộng rãi. Trong phần này, bạn có thể tìm hiểu thêm về những kinh nghiệm mà nghiên cứu và thực hành đã có với các sản phẩm sáng tạo.