Energie und Klima
Năng lượng và khí hậu

Bảo vệ nguồn năng lượng và khí hậu

Về phương diện sinh thái môi trường, chúng tôi sử dụng các nguồn lực một cách thận trọng, hiệu quả và có trách nhiệm trong việc làm giảm thiểu khí thải tốt nhất. Chúng tôi thực hiện mục tiêu này không chỉ trong suốt quá trình hoạt động của công ty mà còn trong cả việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của khách hàng:

Giảm tiêu thụ năng lượng do hệ thống quản lý năng lượng được chứng nhận trong các nhà máy của SCHAUMANN

Hệ thống quản lý năng lượng tại các nhà máy của SCHAUMANN luôn được kiểm tra nội bộ thường xuyên cũng như đánh giá bên ngoài và được chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn DIN EN ISO 50001, đảm bảo kiểm soát liên tục và cải tiến việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Trong khuôn khổ hoạt động của hệ thống quản lý năng lượng (EnMS), các dòng năng lượng được ghi lại một cách có hệ thống và được tối ưu hóa phù hợp với các yêu cầu của luật định.

Sữa thân thiện với khí hậu và việc sản xuất khí sinh học tại khu vực Hülsenberg

Với sự hợp tác của Phòng Nông nghiệp Lower Saxony, các bảng cân đối khí nhà kính hoặc vết carbon cho hoạt động sản xuất sữa, bao gồm cả thức ăn thô xanh và sản xuất khí sinh học đã được đánh giá tại Gut Hülsenberg. Những đánh giá trên đã cho thấy những điểm mạnh của công ty chúng tôi, từ những quan điểm về bảo vệ khí hậu cũng như tạo tiền đề cơ sở cho những cải tiến tiềm năng trong tương lai

Sử dụng các nguyên liệu sẵn có nhằm tối thiểu hóa tác hại với môi trường

Việc sử dụng các hoạt chất được phát triển bởi Schaumann giúp nâng cao khả năng sinh học của các chất dinh dưỡng và làm giảm sự bài tiết của động vật. Điều này mang đến lợi ích rất lớn đối với môi trường, giúp cho môi trường ít ô nhiễm hơn và tác động tích cực đến sự cân bằng dòng vật chất.

Sử dụng bao bì thân thiện môi trường

SCHAUMANN cẩn thận lựa chọn vật liệu đóng gói được làm bằng nguyên liệu cho phép tái sử dụng đối với thức ăn chăn nuôi và chất dinh dưỡng, nhằm ngăn chặn ô nhiễm môi trường.