Zentrale Pinneberg

Thông báo

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Khoản 5, Luật Viễn thông Đức (TMG):

Công ty TNHH Schaumann Việt Nam

Office No.11, 23rd Floor, CEO Building
Pham Hung Street, Me Tri Ward
100 000 - 150 000 Nam Tu Liem District,
Hà Nội
Việt Nam

Đại diện bởi:

Chủ tịch Tiến sỹ Hammerer
Nguyen Thanh Long

Liên hệ

Telephone: +84 4 32668764
Telefax:     +84 243 266 8765
Email: ThanhLong.Nguyen@schaumann.vn

Giấy phép Kinh doanh

Cơ quan đăng ký: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Số đăng ký 011043002923

Mã số thuế GTGT

0106889283

Chịu trách nhiệm nội dung theo Khoản 55. Chương 2 Thỏa thuận Phát thanh Liên bang (RstV):

Công ty TNHH Schaumann Việt Nam

Office No.11, 23rd Floor, CEO Building
Pham Hung Street, Me Tri Ward
100 000 - 150 000 Nam Tu Liem District,

Hà Nội
Việt Nam

Chịu trách nhiệm Hình ảnh:

  • V. Hämmerling
  • Jürgen Fälchle - stock.adobe.com
  • venemama - stock.adobe.com
  • Sibylle - stock.adobe.com
  • Subbotina Anna - stock.adobe.com
  • I believe I can fly - stock.adobe.com
  • Vjom – stock.adobe.com
  • Patrick Ziegler – stock.adobe.com
  • Peterschreiber.media – stock.adobe.com
  • Igor Mojzes / Fotolia

Chịu trách nhiệm về Nội dung

Là người cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của chúng tôi trên các trang web theo Khoản 7, Chương 1 Luật Viễn thông Đức (TMG). Tuy nhiên, theo điều 8 đến điều 10 của Luật Viễn thông Đức, những nhà cung cấp dịch vụ không phải chịu trách nhiệm thường xuyên giám sát hay lưu trữ thông tin hay tìm kiếm các bằng chứng về các hoạt động phi pháp.

Trách nhiệm pháp lý về gỡ bỏ những thông tin hay khóa sử dụng vẫn không thay đổi. Trong trường hợp này, trách nhiệm là chỉ tại từng thời điểm về những vi phạm pháp luật. Các nội dung bất hợp pháp sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức tại thời điểm chúng tôi nhận ra chúng.

Trách nhiệm về các đường link

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm cả các đường link từ các trang web bên ngoài. Chúng tôi không có ảnh hưởng gì tới nội dung của những trang web đó, vì vậy chúng tôi không đảm bảo về những nội dung đó. Nhà cung cấp hoặc các quản trị viên của các website đó phải chịu trách nhiệm về nội dung trên trang web của mình.

Các trang web liên kết đã được kiểm tra khả năng vi phạm pháp luật tại thời điểm thiết lập đường dẫn. Những nội dung trái pháp luật không được gõ bỏ tại thời điểm kết nối. Sự giám sát nội dung thường xuyên của các trang web liên kết không thể áp dụng mà không có các biểu hiện hợp lý về việc vi phạm pháp luật. Các đường link trái phép sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức tại thời điểm chúng tôi phát hiện ra

Bản quyền

Nội dung đã được các nhà cung cấp đăng trên website  đều là đối tượng của Luật Bản quyền Đức. Việc tái bản, sửa chữa, cung cấp cũng như sử dụng nằm ngoài phạm vi luật bản quyền đều phải có sự cho phép bằng văn bản của tác giả hoặc người chủ. Việc tải và sao chép các trang web vì mục đích sử dụng cá nhân thì được phép.

Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng nội dung của chúng tôi vì mục đích thương mại nếu chưa có sự cho phép của chúng tôi. Luật bản quyền của bên thứ ba sẽ được tôn trọng một khi nội dung những trang web đó không có nguồn gốc từ nhà cung cấp. Những đóng góp của bên thứ ba trên trang web này thể hiện điều đó. Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện ra việc vi phạm bản quyền, xin hãy thông báo cho chúng tôi, những nội dung đó sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức.