Innovative Produkte und Wirkstoffe von SCHAUMANN
Sản phẩm sáng tạo

Sản phẩm sáng tạo

Kết hợp giữa nghiên cứu và thực hành – đây là nguyên tắc chỉ đạo mà H.Wilhelm Schaumann GmbH đã theo đuổi bằng cách thành lập công ty nghiên cứu của riêng mình, ISF Schaumann Forschung. Kết quả chính là tạo ra các sản phẩm mang tính ứng dụng cao, áp dụng các nghiên cứu khoa học mới nhất do đó mang lại lợi ích to lớn cho nông nghiệp