Zentrale Pinneberg

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Tổng quan việc bảo vệ dữ liệu

Giới thiệu chung

Những phần dưới đây cung cấp cái nhìn tổng quát đơn giản về những gì xảy ra với thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân là những dữ liệu mà với nó có thể nhận biết ra cá nhân bạn. Các thông tin chi tiết là mục tiêu bảo vệ dữ liệu mà các bạn có thể tìm thấy trong chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi dưới đây.

Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Ai chịu trách nhiệm về thu thập dữ liệu trên trang web này ?

Những dữ liệu được thu thập trên trang web này được sử lý bởi người điều hành trang web. Những chi tiết về nhà điều hành này có thể được tìm thấy trên phần thông báo pháp lý của trang web.

Chúng tôi thu thập dữ liệu về bạn như thế nào ?

Một số dữ liệu được thu thập khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Nó có thể, ví dụ những thông tin mà bạn điền vào mẫu liên hệ.

Những dữ liệu khác được thu thập tự động bởi hệ thống IT của chúng tôi khi bạn truy cập vào trang web. Những dữ liệu này là những dữ liệu đầu tiên về kỹ thuật chẳng hạn như bạn dùng công cụ nào hay hệ thống nào khi truy cập vào trang web của chúng tôi.

chúng tôi dùng dữ liệu của bạn làm gì ?

Một phần dữ liệu được thu thập nhằm đảm bảo cho trang web của chúng tôi hoạt động đúng chức năng. Những dữ liệu khác được sử dụng để phân tích người dùng sử dụng trang web của chúng tôi như thế nào.

Bạn có những quyền gì đối với dữ liệu của bạn ?

Bạn luôn có quyền được biết những dữ liệu nào của bạn sẽ được lưu trữ, tính nguyên bản, người nhận và mục đích của việc thu thập thông tin này. Bạn cũng có quyền yêu cầu những dữ liệu này phải được sửa chữa, khóa lại hay xóa đi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào khi bạn sử dụng địa chỉ đã ghi trong phần Lưu ý Pháp lý nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào them về chính sách bảo vệ quyền riêng tư hoặc bảo vệ dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể, dĩ nhiên gửi điều phàn nàn của bạn tới nhà chức trách phù hợp.

Số liệu phân tích và các công cụ của bên thứ ba

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, việc phân tích số liệu có thể được tiến hành để tìm hiểu thói quen lướt web của ban. Điều này diễn ra khi bạn dùng cookies và các công cụ phân tích. Phân tích thói quen lướt web là rất phổ biến nhưng chúng tôi không có khả năng nhận diện bạn thông qua những dữ liệu này. Bạn có thể từ chối hay ngăn cản việc này bằng cách không sử dụng các công cụ đó. Thông tin chi tiết được đăng trên mục Chính sách bảo vệ quyền riêng tư dưới đây.

Bạn có thể từ chối việc phân tích này.Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn cách thực hiện việc làm này ở mục dưới đây.

Thông tin chung và thông tin bắt buộc

bảo vệ dữ liệu

Nhà điều hành trang web này sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn rất cẩn thận. Chúng tôi coi các dữ liệu cá nhận như các thông tin mật và tuân thủ theo quy định về bảo vệ thông tin và quyền riêng tư của bạn.

Nếu bạn sử dụng trang web này, rất nhiều thông tin ca nhân của bạn sẽ được thu thập. Những thông tin cá nhân là những dữ liệu mà bạn có thể được nhận ra. Chính sách về quyền riêng tư sẽ giải thích những thông tin nào chung tôi thu thập và chúng tôi sử dụng chúng để làm gì. Nó cũng giải thích như thế nào và mục đích gì khi thu thập thông tin về bạn.

Xin lưu ý rằng những dữ liệu này được chuyển qua hệ thống internet (ví dụ thông qua email) có thể có liên quan tới an ninh mạng. Việc bảo vệ hoàn toàn dữ liệu của bạn đối với một bên thứ ba là không thể.

Thông báo có liên quan tới bên có trách nhiệm đối với trang web này.

Bên có trách nhiệm trong việc sử lý dữ liệu trên trang web này:

Công ty TNHH Schaumann Việt Nam
Office No.11, 23rd Floor, CEO Building
Pham Hung Street, Me Tri Ward
100 000 - 150 000 Nam Tu Liem District,

Hà Nội
Việt Nam

Telephone: +84 4 32668764
Email: ThanhLong.Nguyen@schaumann.vn

Bên có trách nhiệm người chịu trách nhiệm pháp lý, những người tự mình hoặc liên đới với những quyết định về mục đích và phương tiện sử lý các dữ liệu cá nhân (tên, email, địa chỉ…)

Thu hồi sự đồng ý của bạn khi sử lý dữ liệu của bạn

Rất nhiều dữ liệu chỉ được sử lý khi bạn cho phép. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn bất kỳ khi nào với tác động tương lai. Một email không chính thức sẽ làm cho yêu cầu này được thực hiện. Những dữ liệu đã được sử lý trước khi nhận được thông báo của bạn có thể vẫn được tiến hành một cách hợp pháp.

Quyền được khiếu nại lên các nhà chức trách có thẩm quyền

Nếu có một sự vi phạm về quy định bảo vệ quyền riêng tư, cá nhân bị ảnh hưởng có thể nộp khiếu nại của mình lên các nha chức trách có thẩm quyền, Nhà chức trách có thẩm quyền về vấn đề này là các quan chức chính quyên tiểu bang ở Đức nơi mà công ty chúng tôi đặt trụ sở chính. Danh sách các quan chức và chi tiết liên hệ của họ sẽ có ở đường link sau:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Quyền đối với dữ liệu chuyển đi được

Bạn có quyền có các dữ liệu mà chúng tôi đã sử lý với sự đồng ý của bạn hay với sự hoàn tất của một hợp đồng tự động được gửi tới bạn hay tới một bên thứ ba trong một định dạng chuẩn, máy có thể đọc được. Nếu bạn yêu cầu chuyển trực tiếp tới bên có trách nhiệm khác, điều này sẽ được thực hiện với những khả năng kỹ thuật cho phép.

Trang web này sử dụng mã SSL hoặc TLS vì lý do bảo mật và bảo vệ các nội dung bí mật được truyền đi, ví như yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi với tư cách là người điều hành trang web. Bạn có thể nhận ra liên kết đã được mã hóa trên địa chỉ của ban khi nó chuyển từ http:// thành “https:// và ô cửa sổ hiện ra trên thanh địa chỉ của bạn.

Nếu mã SSL hoặc TLS được kích hoạt, dữ liệu mà bạn chuyển tới chúng tôi sẽ không thể đọc được bởi một bên thứ ba.

Thông tin, khóa, xóa

Theo Luật, bạn có quyền được cung cấp vào bất kỳ lúc nào những thông thin miễn phí về bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của ban trong kho dữ liệu của chúng tôi thể hiện một cách nguyên bản, có tên người nhận, và mục đích được thực hiện. Bạn cũng có quyền có dữ liệu này được chỉnh sửa, khóa lại hay xóa đi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào theo địa chỉ đã được nêu trong thông báo pháp lý này mỗi khi bạn có câu hỏi liên quan tới quyền riêng tư này.

Chống lại các email quảng cáo

Chúng tôi nhấn mạnh việc cấm sử dụng các dư liệu về quan hệ đã được phát hành theo nội dung yêu cầu thông báo pháp lý trên trang web này để gửi những thứ mang tính quảng cáo, thông báo không mong muốn. Các nhà điều hành trang web có quyền tiến hành các hành động pháp lý nếu các nội dung quảng cáo như các email rác mà chúng tôi nhận được.

Phụ trách bảo vệ dữ liệu

người phụ trách bảo vệ tình trạng dữ liệu

Chúng tôi đã chỉ định người phụ trách bảo vệ dữ liệu là:

Nguyen Thanh Long
85 Nguyen Du street
Hanoi, Vietnam

Telephone:
Email: ThanhLong.Nguyen@schaumann.vn

Thu thập dữ liệu trên website của chúng tôi

Cookies

Một số trang web của chúng tôi có sử dụng cookies. Cookies không làm hại tới máy tính của bạn và không chứa virus. Cookies giúp trang web của chúng tôi thân thiện hơn, hiệu quả và an toàn hơn cho người dùng. Cookies là một file text nhỏ được lưu trong máy của bạn và do thanh công cụ của bạn lưu.

Phần lớn những cookies chúng tôi dùng được gọi là “cookies phân đoạn”. Chúng tự động được xóa sau khi bạn vào trang web. Các cookies khác lưu trong bộ nhớ máy tính của bạn cho tới khi bạn xóa chúng đi. Những cookies này giúp chúng tôi nhận ra bạn khi bạn vào trang web của chúng tôi lần sau.

Bạn có thể thực hiện các lệnh để báo cho bạn biết về việc sử dụng các cookies và bạn có thể quyết định tùy theo từng trường hợp bạn sẽ chấp thuận hay từ chối cookie nào. Thông thường các thanh lệnh của bạn sẽ tự động chấp nhận cookies theo một số điều kiện nhất định hoặc thường là từ chối chúng hoặc tự động xóa các cookies khi bạn đóng ứng dụng. Việc vô hiệu hóa cookies có thể hạn chế chức năng của trang web này.

Những cookies cần thiết để cho phép các giao tiếp điện tử hoặc để cung cấp những chức năng nhất đinh mà bạn muốn sử dụng (như cart shopping) được lưu trữ theo Mục 6, phần 1, thư f của DSGVO. Nhà điều hành trang web có quyền hợp pháp lưu giữ cookies nhằm đảm bảo tối ưu dịch vụ mà không bị các lỗi về kỹ thuật. Nếu những cookies khác (như dùng để phân tích thói quen lướt web) cũng được lưu trữ, chúng được sử lý riêng trong chính sách bảo vệ quyền riêng tư này.

Các tệp tin trong máy chủ

Nhà cung cấp trang web sẽ tự động thu thập và lưu trữ thông tin mà máy của bạn tự động gửi cho chúng tôi vào „các tệp tin lưu trong máy chủ“, chúng là:

  • Loại và phiên bản brower
  • hệ thống đang sử dụng
  • Referrer URL/ URL
  • Tên máy chủ của máy tính
  • thời gian của máy chủ yêu cầu
  • địa chỉ IP
     

Cơ sở cho sử lý dữ liệu là Điều 6 (1) (b) của DSGVO, nó cho phép sử lý dữ liệu để hoàn tất một hợp đồng hay tiền đề cho một hợp đồng.

Mẫu liên hệ

Nếu bạn chuyển câu hỏi cho chúng tôi thông qua mẫu liên hệ, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu trong mẫu đó, bao gồm cả chi tiết liên hệ mà bạn cung cấp để trả lời câu hỏi của bạn và theo rõi các câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này nếu chưa được phép của bạn.

Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ sử lý dữ liệu mà bạn cung cấp trong mẫu liên hệ khi nhận được sự đồng ý của bạn chiểu theo Điều 6 (1) (b) DSGVO. Bạn có thể từ chối cho phép vào bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn gửi một email tới là điều này sẽ được thực hiện. Dữ liệu đã được sử lý trước khi nhận được yêu cầu của bạn có thể sẽ vẫn được sử lý một cách hợp pháp.

Chúng tôi sẽ lưu thông tin mà bạn cung cấp trong mẫu liên hệ cho tới khi bạn yêu cầu xóa đi, hay từ chối đồng ý cho lưu giữ hay vì mục đích lưu trữ không thuộc về nó (ví dụ: sau khi đã hoàn tất yêu cầu của bạn). Bất kỳ điều khoản bắt buộc, đặc biệt là những dữ liệu bắt buộc phải lưu trữ trong một thời gian nhất định sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều khoản này.

dữ liệu phân tích và quảng cáo

Etracker

Trang web của chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích điện tử. Dịch vụ trích xuất điện tử do nhà cung cấp là Etracker tại Erste Brunnenstrabe 1, 20459 Hamburg, Đức. Dữ liệu này có thể được dùng để tạo ra các tư liệu về cá nhân người dùng. Những cookies có thể nhận biết được bạn truy cập. Những dữ liệu được thu thập bởi công nghệ etracker sẽ không được sử dụng để xác định việc nhận biết cá nhân của những người truy cập vào trang web và không được kết hợp với những thông tin cá nhân có liên quan trừ phi được sự đồng ý của những người có liên quan.

Việc lưu trữ cookies etracker là dựa trên Điều 6 (1) (b) của DSGVO. Nhà điều hành trang web có quyền phân tích thói quen người dùng để tối ưu hóa trang web và quảng cáo của mình.

Bạn có thể từ chối việc thu thập và lưu trữ thông tin của bạn bất kỳ lúc nào trong tương lai. Để từ chối việc thu thập và lưu trữ dữ liệu người vào trang web, bạn có thể sử dụng cookies opt-out tại đường dẫn sau. Điều này có nghĩa là trong tương lai không một thông tin nào của người vào trang web được thu thập và lưu trữ bởi etracker. https://www.etracker.de/privacy?et=2oEomK.

Sử dụng công cụ này sẽ thiết lập trạng thái “cntcookie” từ etracker. Xin đừng xóa cookie này nếu bạn muốn sự từ chối của bạn vẫn còn có hiệu lực. Để biết them chi tiết xin xem chính sách bảo vệ quyền riêng tư đối với etracker. https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Hoàn tất hợp đồng thuê sử lý dữ liệu từ bên ngoài

Chúng tôi đã ký hợp đồng với nhà cung cấp etracker để mua dịch vụ sử lý thông tin và thực hiện triệt để những yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ thông tin của chính quyền Đức khi sử dụng etracker.

Google reCAPTCHA

Chúng tôi sử dụng “Google reCAPTCHA” (sau đây gọi là “reCAPTCHA”) trên các trang web của chúng tôi. Dịch vụ này được cung cấp bởi Google Inc tại 1600 amphithetre Parkway, Mountain View, CA 94043, Mỹ (“Google”).

Phần mềm reCAPTCHA được sử dụng để kiểm tra các dữ liệu đã nhập vào trang web của chúng tôi (ví dụ như thông tin trên mẫu liên hệ) được nhập tay hay tự động. Để làm điều này, phần mềm reCAPTCHA phân tích thói quen người truy cập dựa trên nhiều yếu tố. Phân tích này được tự động tiến hành ngay khi người đọc truy cập vào trang web. Để phân tích, phần mềm reCAPTCHA đánh giá nhiều thông tin (ví dụ địa chỉ IP, người đọc ở lại bao lâu trên trang web, hay di chuyển của con chuột do người đọc điều khiển). Những dữ liệu này được thu thập trong quá trình phân tích sẽ được chuyển tới Google.

Phần mềm phân tích reCAPTCHA thực hiện hoàn toàn ẩn. Người vào trang web sẽ không được thông báo rằng việc phân tích đang được tiến hành.

Dữ liệu được sử lý trên cơ sở Điều 6 (1) (f) của DSGVO. Nhà điều hành trang web có quyền bảo vệ trang web khỏi thông tin rác và giả mạo.

Để biết thêm chi tiết về Google reCAPTCHA và chính sách bảo mật của Google, xin xem đường link: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Plugin và công cụ

Google Maps


Trang web này sử dụng dịch vụ bản đồ Google Maps thông qua API. Nhà cung cấp là Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Để sử dụng các tính năng của Google Maps, bạn cần lưu địa chỉ IP của mình. Thông tin này thường được truyền đến và lưu trữ trên máy chủ Google ở Hoa Kỳ. Nhà cung cấp của trang web này không ảnh hưởng đến việc chuyển dữ liệu này.

Việc sử dụng Google Maps là sự quan tâm của một bản trình bày hấp dẫn về các đề nghị trực tuyến của chúng tôi và khả năng dễ dàng tìm thấy của những địa điểm chúng tôi đã nêu trên trang web. Điều này tạo thành một lợi ích hợp pháp theo ý nghĩa của Điều 6. f DSGVO.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu người dùng, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của Google: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/.