Erfolg im Stall
SCHAUMANN Chăn nuôi Thành công Heo

MIZI giảm tiêu chảy cho heo con cai sữa

Ferkel

Với các nghiên cứu khác nhau, MIZI đã chứng minh hiệu quả chống tiêu chảy ở heo con cai sữa. Thành phần hoạt tính SCHAUMANN của oxit kẽm micron hóa (ZnO) mang lại sự an toàn trong giai đoạn cai sữa quan trọng và hỗ trợ giảm tổn thất năng suất. So với ZnO thông thường, tác dụng ức chế E.Coli của Mizi vượt trội hơn hẳn. Đặc biệt là trong phạm vi cho phép là thuyết phục theo mức Mizi quy định trong thức ăn.

Hoạt chất thu được ở liều khoảng 125 ppm đã giảm E.Coli tương đương với hiệu quả của 2.000 ppm ZnO thông thường (xem hình 1)

Cũng từ những đánh giá trong thực tế, MIZI đã được khẳng định. Ở nhóm thử nghiệm, MIZI được bổ sung vào thức ăn hỗn hợp Thay vì ZnO thông thường (trong mỗi trường hợp là 120 mg Zn/kg thức ăn hỗn hợp). Ở nhóm này chỉ có tối đa 3 heo con mỗi ngày bị tiêu chảy, trong khi ở nhóm đối chứng có tới 24 trong số 100 heo con bị tiêu chảy (xem hình 2).

Với lượng thức ăn gần như giống nhau, heo con của nhóm MIZI còn đạt mức tăng trọng hàng ngày cao hơn khoảng 25 %, theo đó tỷ lệ chuyển đổi thức ăn giảm khoảng 20 % so với nhóm đối chứng.

Hình 1. Ảnh hưởng của liều lượng khác nhau của kẽm oxit (thông thường hoặc MIZI) đến mật độ vi khuẩn công sinh của E.coli sau khi ủ 24 giờ.
Durchfallhäufigkeit von Ferkeln
Hình 2. Tần suất tiêu chảy (số heo con) trong 14 ngày đầu sau cai sữa khi sử dụng kẽm oxit thông thường hoặc đúng hơn (tương ứng 120 mg Kẽm/kg thức ăn hoàn chỉnh).