cỏ ủ chua và ngô ủ chua
ủ chua & sản xuất thức ăn gia súc

BONSILAGE MAIS

  • Icon Sản xuất thức ăn ủ chua và thức ăn gia súc

Phụ gia ủ chua cho sự ổn định hiếu khí của ngô ủ chua và GPS

  • Ngăn chặn quá trình tái sinh nhiệt
  • Cải thiện khả năng tiêu hóa
  • Đảm bảo quá trình lên men

Mô tả

  • Sự kết hợp vi khuẩn axit lactic đồng hình và dị hình được điều chỉnh đặc biệt cho ngô và GPS
  • Tạo thành axit axetic trong thức ăn ủ chua ngô một cách có kiểm soát và do đó đảm bảo tính ổn định hiếu khí cao hơn
  • Cải thiện khả năng tiêu hóa các chất dinh dưỡng
  • Thời gian ủ chín silo: 8 tuần

Chứng nhận

  • Dấu chất lượng DLG