cỏ ủ chua và ngô ủ chua
ủ chua & sản xuất thức ăn gia súc

BONSILAGE FORTE

  • Icon Sản xuất thức ăn ủ chua và thức ăn gia súc

Sản phẩm sinh học dùng cho ủ chua thức ăn

  • Sản phẩm đặc biệt dùng cho thức ăn ủ ướt
  • Tích cực ức chế Clostridia
  • Giảm vĩnh viễn giá trị pH

Mô tả

  • Sử dụng toàn bộ phổ carbohydrate và do đó giảm giá trị pH vĩnh viễn và an toàn
  • Ức chế trực tiếp clostridia và do đó tránh được quá trình lên men không chính xác
  • Bảo vệ protein thực vật khỏi bị thoái hóa quá mức
  • Thời gian làm chín silo: 3 tuần

Chứng nhận

  • Dấu chất lượng DLG