Sản phẩm dành cho bò
Sản phẩm dành cho bò

RINDAMAST BASIS UNI

  • Icon Bò

Thức ăn bổ sung khoáng và vitamin cho bò vỗ béo

  • Tăng lượng thức ăn thu nhận
  • Đảm bảo chuyển hoá thức ăn tối ưu
  • Tăng lợi nhuận hàng ngày

Mô tả

  • Sản phẩm cung cấp đầy đủ khoáng chất và vitamin cho những con bò đực vỗ béo mạnh mẽ
  • Lượng thức ăn ăn vào cao và chuyển đổi thức ăn tối ưu dẫn đến lợi nhuận hàng ngày cao
  • Hiệu suất vỗ béo cao

Chứng nhận

  • GMP+ Feed Safety Assurance