Sản phẩm cho gia cầm

SCHAUMACID ANTIMOULD pH G

  • Icon Gia cầm
  • Icon Heo

Bổ sung hỗn hợp acid hữu cơ và vô cơ cho heo và gia cầm

  • Cải thiện khả năng tiêu hoá
  • Chống nấm
  • Giảm pH dạ dày

Mô tả

  • Bổ sung các acid vô cơ và hữu cơ (formic, lactic, citric, phosphoric) trong thức ăn nhằm cải thiện khả năng tiêu hoá
  • Kháng khuẩn, chống nấm
  • Acid lactic giúp giảm pH dạ dày