Sản phẩm cho gia cầm

SCHAUMACID CLEAN pH

  • Icon Gia cầm
  • Icon Heo

Bổ sung hỗn hợp acid hữu cơ cho heo và gia cầm

  • Giảm pH dạ dày
  • Tăng khả năng tiêu hoá hấp thu
  • Kháng khuẩn

Mô tả

  • Bổ sung các acid hữu cơ (propionic, forrmic, acetic) làm giảm pH dạ dày nhằm tăng khả năng tiêu hoá và hấp thụ dinh dưỡng của vật nuôi
  • Kháng khuẩn thông qua việc loại bỏ màng sinh học ra khỏi đường ống nước
  • Nâng cao hiệu suất kháng khuẩn với sự kết hợp của đồng sulfat