Sản phẩm cho gia cầm

MELOVIT

  • Icon Gia cầm

Thức ăn bổ sung cho thể chất và sức sống

  • Hỗ trợ đẻ sớm
  • Giúp trong giai đoạn đầu vỗ béo
  • Cải thiện sức sống

Mô tả

  • Sự kết hợp đặc biệt các loại vitamin được chọn lọc và các nguyên tố vi lượng hữu cơ có tính sẵn sàng cao
  • Sử dụng qua đường nước uống
  • Đối với vật nuôi khỏe mạnh trong giai đoạn đầu (vỗ béo và bắt đầu đẻ) và cao điểm đẻ
  • Giúp giải quyết các vấn đề về tăng trưởng và đẻ trứng
  • Cải thiện sức sống ở cuối giai đoạn vỗ béo

Chứng nhận

  • GMP+ Feed Safety Assurance