Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Lợi nhuận


Trên hết SCHAUMANN ưu tiên là lợi nhuận của khách hàng. Toàn bộ sản phẩm của chúng tôi góp phần làm tăng năng suất trong ngành chăn nuôi đồng thời giảm việc sử dụng các nguồn tài nguyên. Chúng tôi cũng hướng tới việc nâng cao hiệu quả của công ty chúng tôi thông qua các tiến bộ công nghệ và đổi mới

Các chất ủ chua SCHAUMANN cải thiện lợi nhuận của việc sản xuất thức ăn ủ chua

Các chất ủ chua được SCHAUMANN phát triển và sản xuất là một ví dụ lý tưởng của các sản phẩm SCHAUMANN gia tăng lợi nhuận. Những tối ưu hóa việc sử dụng thức ăn ủ chua bằng cách giảm tổn thất các chất qua quá trình ủ chua và gia tăng giá trị các chất...

Tìm kiếm –xúc tiến các nguồn đầu tư trong việc nghiên cứu và phát triển

Hoạt động hướng tới việc đạt được quá trình sản xuất hiệu quả đáng tin cậy trong khi chi phí liên tục giảm hỗ trợ thành công lâu dài của công ty. Tập đoàn SCHAUMANN tiếp tục đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển hướng tới tương lai.