Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Cho ăn lỏng

Sự lên men

Schaumalac Feed Protect XPVi khuẩn axit lactic được lựa chọn đặc biệt để lên men có kiểm soát trong thức ăn giàu chất đạm