Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Nghiên cứu & phát triển - Về lợn

SCHAUMACID PROTECT MONO - Sự kết hợp của monoglycerides lựa chọn đặc biệt trong thử nghiệm của lợn con

SCHAUMACID PROTECT MONO là sự kết hợp axit mới với monoglycerides hiệu quả cao (MCM) chống lại vi khuẩn Gram dương và Gram âm, trong lĩnh vực chăn nuôi lợn. Trong đợt thử nghiệm ở lợn con, tăng trọng lượng và chuyển hóa thức ăn được cải thiện ấn tượng.