Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Tin tức & Truyền thông

Đánh giá mục tiêu và nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau, chúng tôi gửi cho bạn những chủ đề thời sự từ sản phẩm và giới chuyên gia được cập nhật thường xuyên - với những thông cáo báo chí hiện hành, hội thảo thực tế, tài liệu quảng cáo và hỗ trợ thiết thực.
 

Sự kiện

Những buổi nói chuyện chuyên ngành và thông tin quan trọng cho hoạt động thành công. Mới lạ và bảo tồn được thảo luận tốt nhất trong cuộc trao đổi với những đồng nghiệp và chuyên gia. Vì vậy bạn hãy tận dụng những sự kiện chuyên môn, hội thảo, hội chợ và triển lãm.

Báo chí

Tin tức mới từ Công ty, sản phẩm phát hành và đổi mới chúng tôi chuyển đến các bạn qua thông cáo báo chí. Để thấy được tổng quan việc đăng ký danh sách nhận các phát hành báo chí của chúng tôi, xin hãy bấm vào đây.

 

Thư viện truyền thông

Hình ảnh, tài liệu quảng cáo, video, tạp chí khách hàng, chứng nhận chất lượng – bạn có thể đặt hoặc tải về ở đây.