Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Heo con bú và cai sữa giai đoạn


Hãy tự thông báo về những đặc tính của mỗi giai đoạn sản xuất hoặc lựa chọn nhóm sản phẩm của từng phần sản xuất tương ứng.

Sữa thay thế

Bi-Lactal Dessert


Kem sữa dẻo

BI-Lactal Plasma


Sữa thay thế với protein huyết tương

Bi-Lactal Premium


Sữa thay thế cho heo con bú mẹ