Hệ thống phân phối


Liên hệ 

PROVITA LE - của SCHAUMANN-Sản phẩm lợi khuẩn cho bê


PROVITA LE là sự kết hợp của hai chủng vi khuẩn axit lactic. Nó ức chế mầm bệnh và tăng cường hệ vi sinh vật trong đường ruột của bê non.


PROVITA LE gồm hai chủng vi khuẩn axit lactic có hiệu quả

 

Được phát triển bởi nghiên cứu của SCHAUMANN lợi khuẩn PROVITA LE gồm sự kết hợp lý tưởng của hai vi khuẩn hoạt tính Enterococcusfaecium und Lactobacillusrhamnosus. Mặc dù nguồn gốc, hình dạng và quá trình trao đổi chất cũng như phát triển khác nhau nhưng những chủng vi khuẩn này thúc đẩy tăng trưởng lẫn nhau và bổ sung tích cực vào các hoạt động trao đổi chất. Cả hai chủng vi khuẩn axit lactic được phân lập từ nguồn thức ăn tự nhiên và phát triển. Chúng được di truyền không chỉnh sửa.

 

PROVITA LE tăng cường hệ thực vật đường ruột và ngăn chặn mầm bệnh

 

Trong giai đoạn xâm chiếm thì việc sử dụng hai chủng vi khuẩn axit lactic tạo điều kiện gia tăng và lây lan nhanh chóng trên toàn bộ bề mặt của ruột. Những mầm bệnh như vi khuẩn escherichia coli và coliforme sẽ được ngăn chặn.
Xét nghiệm vi sinh ở bê cho thấy sự tăng đáng kể Enterococcen ở hỗng tràng bằng bội số của các giá trị ban đầu. Tác dụng này cũng có thể được thấy trong ruột thừa và trong một hình thức suy yếu của kết tràng. Các vi khuẩn kỵ khí gram dương như Bifidobacteria và Eubacteria cũng tăng thêm nhiều.

 

Sức khỏe tốt hơn và năng suất cao hơn- bê phát triển nhanh hơn và đồng đều hơn

 

Bằng việc sử dụng PROVITA LE thì việc tiêu thụ thức ăn chăn nuôi chính và thức ăn chăn nuôi cho bê không những tăng trong khi uống mà còn tăng trong giai đoạn chăn nuôi. Những con bê sẽ tăng trưởng khỏe mạnh và an toàn. Nhìn chung tình trạng miễn dịch và sức khỏe của động vật được thúc đẩy và tăng cường.
Kết quả là tăng mức năng suất


Hình 1: Cải thiện năng suất với PROVITA LE – được tính theo % với nhóm Đối chứng

Hình 2: Cải thiện năng suất với PROVITA LE – tính theo % với nhóm Đối chứng tiêu cực và tích cực

Hình 3: hiệu quả của PROVITA LE trong chăn nuôi bê