Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Nghiên cứu & phát triển - Sản phẩm cải tiến cho thức ăn ủ chua & vệ sinh thức ăn

BONSILAGE cải thiện chất lượng protein của thức ăn ủ chua và cung cấp chất đạm có thể hấp thu nhiều hơn trong ruột non

Phòng nông nhiệp bang Niedersachsen và đại học Hohenheim đã nghiên cứu thức ăn ủ chua được xử lý với BONSILAGE PLUS về chất dinh dưỡng thô, chất lượng ủ chua và chất lượng protein theo phương pháp phân đoạn Protein.