Hệ thống phân phối


Liên hệ 

SCHAUMALAC FEED PROTECT – Sản phẩm bổ sung cho các loại thức ăn lên men lỏng

SCHAUMALAC FEED PROTECT là nền văn hoá bắt đầu cho quá trình lên men kiểm soát thức ăn lỏng trong nuôi lợn với các dạng thức khác nhau phù hợp với các hỗn hợp thức ăn khác nhau.

Chương trình SCHAUMACID cho lợn: Hỗn hợp axit phức hợp ức chế tác nhân gây bệnh và thúc đẩy năng suất.

Trong chăn nuôi lợn thì việc sử dụng hỗn hợp axit thích hợp có mục đích là điều cần thiết. Hỗn hợp cụ thể của những axit hữu cơ từ chương trình SCHAUMACID sẽ làm ổn định thức ăn và đồng thời làm ổn định hệ vi sinh vật trong đường tiêu hóa của lợn.