Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Công ty

Giới thiệu về Schaumann

SCHAUMANN đã xây dựng uy tín của mình trên toàn thế giới vì những thành công trong chăn nuôi. Với các đơn vị nghiên cứu, công nghệ sản xuất riêng, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đã được phê duyệt và các dịch vụ tư vấn sản phẩm, SCHAUMANN đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong chuỗi sản xuất thức ăn chăn nuôi.

 

Các phương pháp tiếp cận tích hợp của SCHAUMANN

Các công ty thành viên

Với công ty ban đầu thành lập vào năm 1938, H. Wilhelm SCHAUMANN đặt nền móng cho một tập đoàn quốc tế mà sau này các công ty được kết hợp lại dưới tên Huelsenberg Holding GmbH & Co KG.

 

 

Giới thiệu công ty thành viên

Lịch sử

Với sự phát triển của một vitamin cô đặc từ dầu gan cá và dầu cá cho nông nghiệp mà công ty H. Wilhelm SCHAUMANN đạt được trong năm 1938, được ghi nhận là cột mốc đầu tiên trên con đường thành công trong lịch sử công ty.

 

Giới thiệu lịch sử công ty

 

Việc làm

Sự thành công trong hoạt động của khách hàng là chìa khóa thành công của chúng tôi. Để đạt được những mục tiêu này, chúng tôi không ngừng tìm kiếm nhân viên có trình độ và chuyên môn.
Làm việc tại SCHAUMANN

Quỹ hỗ trợ

Bằng cách thiết lập quỹ hỗ trợ mang tên H. Wilhelm SCHAUMANN, Công ty SCHAUMANN đã đón góp tích cực để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến vật nuôi và khoa học nông nghiệp vì lợi ích cộng đồng.
Giới thiệu quỹ hỗ trợ SCHAUMANN