Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Vệ sinh và bảo quản thức ăn thô

Việc sản xuất thức ăn thô chất lượng cao đóng vai trò quan trọng trong sản xuất sữa. Hiệu suất thức ăn thô cao sẽ giảm được chi phí thức ăn cho mỗi con bò.

 

Nguyên tắc cơ bản cho các trang trại: Thức ăn thô tốt thì hiệu suất thức ăn thô sẽ tốt, dẫn đến năng suất sữa cao hơn, đem lại lợi nhuận nhiều hơn từ mỗi con bò cho người chăn nuôi.