Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Nghiên cứu & phát triển- Về bò

Nuôi bê: tăng trọng trên ngày cao hơn với phức hợp amino vi lượng có 2 phân tử lysine

Sản phẩm aminotrace bis-lysinate copper và aminotrace bis-zinc là sự kết hợp của 2 phân tử amino acid lysine một nguyên tố vi lượng đồng hoặc kẽm.

An toàn vệ sinh thức ăn chăn nuôi với các sản phẩm SCHAUMANN TMR

Đặc biệt trong những tháng mùa hè, hỗn hợp thức ăn dễ bị nóng lên.