Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Kết quả nghiên cứu

Nuôi bê: tăng trọng trên ngày cao hơn với phức hợp amino vi lượng có 2 phân tử lysine

Sản phẩm aminotrace bis-lysinate copper và aminotrace bis-zinc là sự kết hợp của 2 phân tử amino acid lysine một nguyên tố vi lượng đồng hoặc kẽm.

SCHAUMACID PROTECT MONO - Sự kết hợp của monoglycerides lựa chọn đặc biệt trong thử nghiệm của lợn con

SCHAUMACID PROTECT MONO là sự kết hợp axit mới với monoglycerides hiệu quả cao (MCM) chống lại vi khuẩn Gram dương và Gram âm, trong lĩnh vực chăn nuôi lợn. Trong đợt thử nghiệm ở lợn con, tăng trọng lượng và chuyển hóa thức ăn được cải thiện ấn tượng.

BONSILAGE cải thiện chất lượng protein của thức ăn ủ chua và cung cấp chất đạm có thể hấp thu nhiều hơn trong ruột non

Phòng nông nhiệp bang Niedersachsen và đại học Hohenheim đã nghiên cứu thức ăn ủ chua được xử lý với BONSILAGE PLUS về chất dinh dưỡng thô, chất lượng ủ chua và chất lượng protein theo phương pháp phân đoạn Protein.

An toàn vệ sinh thức ăn chăn nuôi với các sản phẩm SCHAUMANN TMR

Đặc biệt trong những tháng mùa hè, hỗn hợp thức ăn dễ bị nóng lên.