Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Mẹo quản lý cho bò sữa

Cung cấp sữa non –Nền tảng cho chăn nuôi bê thành công

3 nguyên tắc chính trong việc nuôi bê là:
"Nhanh chóng - đủ lượng - chất lượng hàng đầu"
Ai chú ý đến những nguyên tắc cơ bản này là đã đặt ra cơ sở quan trọng để bê phát triển nhanh và khỏe mạnh.