Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Mẹo quản lý

Nhà máy lên men - giúp đảm bảo sự lên men an toàn của thức ăn lỏng trong chăn nuôi lợn

Để cho ăn, khẩu phần lên men trộn với các thành phần thức ăn thông thường và thức ăn thô. Bằng cách bơm từ máy lên men vào hệ thống cho ăn lỏng, ví dụ với một phần 50% thức ăn lỏng

Cung cấp sữa non –Nền tảng cho chăn nuôi bê thành công

3 nguyên tắc chính trong việc nuôi bê là:
"Nhanh chóng - đủ lượng - chất lượng hàng đầu"
Ai chú ý đến những nguyên tắc cơ bản này là đã đặt ra cơ sở quan trọng để bê phát triển nhanh và khỏe mạnh.

Nâng cao năng suất của lợn nái - Thức ăn là chìa khóa quan trọng

Thời gian cho bú sữa chính là nền tảng cho sự phát triển của lứa hiện tại.