Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Đổi mới - từ nghiên cứu đến thực hành

Đối thoại liên tục giữa nghiên cứu và thực hành- đây là nguyên tắc chỉ đạo mà công ty TNHH H. Wilhelm Schaumann GmbH với sự thành lập công ty nghiên cứu, công ty TNHH ISF vẫn luôn theo đuổi. Kết quả là những sản phẩm hoàn chỉnh, theo định hướng thực hành, đáp ứng được những kết quả nghiên cứu khoa học và có lợi cho nông nghiệp.
 

Hoạt chất sáng tạo

Điều đặc biệt trong những sản phẩm của SCHAUMANN thường là hoạt chất, chế phẩm sinh học ,sự kết hợp của axit và hoạt chất, chúng được phát triển bởi viện NGHIÊN CỨU SCHAUMANN ISF.

Sản phẩm sáng tạo

Những sản phẩm mới hoặc những dòng sản phẩm được phát triển liên tục trong công cuộc phát triển bền vững của SCHAUMANN, tạo ra lợi ích đặc biệt cho động vật và người nông dân và được công nhận đặc biệt trong giới chuyên môn. Bạn có thể tìm đọc ở đây những sản phẩm đổi mới đặc biệt của SCHAUMANN.

Kết quả nghiên cứu

Những sản phẩm mới được thử nghiệm rộng rãi - trong phòng thí nghiệm, trong những thử nghiệm riêng và trong các tổ chức nghiên cứu độc lập về khả năng tương thích và lợi ích duy nhất cho động vật và hiệu suất. Bạn có thể tìm đọc những kết quả ở đây.