Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Giới thiệu quỹ hỗ trợ SCHAUMANN

Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty vào năm 1938, H. Wilhelm SCHAUMANN đã đặt nền móng cho một Tập đoàn quốc tế.

 

Ngày nay, SCHAUMANN là một thương hiệu uy tín với mạng lưới nhiều công ty khác nhau hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.