Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Bảo quản thức ăn khẩu phần hỗn hợp (TMR)

Hiện nay, như một xu hướng, người chăn nuôi thường sử dụng thức ăn tổng hợp TMR để nuôi bò sữa. TMR này được trộn ngay lập tức trước khi cho ăn bằng máy trộn thức ăn di động. Ưu điểm chính của một TMR là nó cho phép tất cả các chất dinh dưỡng từ các thành phần thức ăn đơn lẻ được cho gia súc ăn cùng một lúc trong đó đặc biệt quan trọng đối với bò sữa cao sản cần một nguồn cung cấp đồng bộ năng lượng và protein. Hơn nữa, bò được cho ăn TMR không còn bỏ thừa thức ăn do thức ăn kém ngon miệng.


Thức ăn tổng hợp TMR rất giàu năng lượng, nhưng nó cũng dễ bị mất năng lượng do vi khuẩn háo khí gây ra sau khi trộn. Điều này có thể được ngăn chặn có hiệu quả bằng cách thêm vào hỗn hợp axit SCHAUMASIL hoặc SILOSTAR ngay từ đầu. Hơn nữa, TMR có thể được làm giàu năng lượng với chất glycoplastic (ví dụ như propylene glycol hoặc glycerin) để cải thiện hàm lượng năng lượng của khẩu phần theo yêu cầu, có thể trộn axit và các chất glycoplastic thành một sản phẩm kết hợp.