Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Mẹo quản lý - Thức ăn ủ chua & vệ sinh

Nhà máy lên men - giúp đảm bảo sự lên men an toàn của thức ăn lỏng trong chăn nuôi lợn

Để cho ăn, khẩu phần lên men trộn với các thành phần thức ăn thông thường và thức ăn thô. Bằng cách bơm từ máy lên men vào hệ thống cho ăn lỏng, ví dụ với một phần 50% thức ăn lỏng