Hệ thống phân phối


Liên hệ 

SCHAUMANN - Thành công bền vững trong chăn nuôi


SCHAUMANN là đồng nghĩa với sự tiến bộ và đổi mới. Kể từ khi công ty được thành lập, công ty luôn kiên định thể hiện cam kết của mình để bảo vệ sinh kế của các thế hệ tương lai. Sự phát triển của các sản phẩm được cải tiến và quy trình sản xuất bền vững, do đó tạo thành một phương châm không thể tách rời với chiến lược của công ty chúng tôi.


Quản lý bền vững áp dụng đối với các khía cạnh của năng lượng và khí hậu, lợi nhuận, trách nhiệm xã hội và phúc lợi vật nuôi. Mục đích là để tận dụng nguồn lực sẵn có và thậm chí còn có thể đạt hiệu quả hơn, đối với cả SCHAUMANN và khách hàng của chúng tôi, cùng một lúc dảm nhiệm vai trò về phương diện sinh thái và thái độ trách nhiệm xã hội.

Bảo vệ nguồn năng lượng và khí hậu


Một Phương thức tiếp cận thận trọng, hiệu quả về phương diện sinh thái được đề cập đầy đủ ở trên có nghĩa là các nguồn lực được sử dụng có trách nhiệm trong việc làm giảm thiểu khí thải. Công ty chúng tôi thực hiện được mục tiêu này không chỉ trong suốt quá trình hoạt động của mình, mà còn cả trong việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của khách hàng:

 

  • Hệ thống quản lý năng lượng được chứng nhận việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn
  • Sữa thân thiện với khí hậu và việc sản xuất khí sinh học tại khu vực Hülsenberg
  • Sử dụng bao bì thân thiện môi trường
  • Sử dụng các nguyên liệu sẵn có nhằm tối thiểu hóa tác hại với môi trường

Thông tin thêm về tính bền vững và bảo vệ năng lượng và khí hậu ...

Lợi nhuận


Một trong những ueu tiên cao nhất của Schaumann chính là lợi nhuận của Khách hàng. Các sản phẩm đa dạng của chúng tôi đã góp phần làm tăng năng suất chăn nuôi và làm giảm chi phí. Đồng thời chúng tôi hướng tới việc nâng cao hiệu quả của công ty chúng tôi bằng cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới.

 

Lợi nhuận...

Trách nhiệm xã hội


Là một công ty nông nghiệp gia đình sở hữu, SCHAUMANN là nhận thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội của mình đối với cộng đồng nông nghiệp và người lao động của chính mình.

 

Trách nhiệm xã hội ...

Sức khỏe vật nuôi


Phúc lợi động vật đóng một vai trò trung tâm cho SCHAUMANN, ngoài khía cạnh sinh thái, kinh tế và xã hội bền vững. thú y nói riêng là một ưu tiên hàng đầu.


Một số lượng lớn các đại lý hoạt động phát triển và sản xuất bởi SCHAUMANN đã chứng minh tác dụng tích cực đối với sức khỏe động vật.

 

 

Sức khỏe vật nuôi ...