Hệ thống phân phối


Liên hệ 

SCHAUMACID PROTECT MONO - Sự kết hợp của monoglycerides lựa chọn đặc biệt trong thử nghiệm của lợn con


Tăng trọng lượng ở thử nghiệm lợn con với SCHAUMACID PROTECT MONO

SCHAUMACID PROTECT MONO là sự kết hợp axit mới với monoglycerides hiệu quả cao (MCM) chống lại vi khuẩn Gram dương và Gram âm, trong lĩnh vực chăn nuôi lợn. Trong đợt thử nghiệm ở lợn con, tăng trọng lượng và chuyển hóa thức ăn được cải thiện ấn tượng.

 

SCHAUMACID PROTECT MONO dạng hạt là hỗn hợp hiệu quả cao từ những axit hữu cơ khác nhau. Việc lựa chọn MCM đặc biệt và độc đáo này tăng cường hoạt động chống lại vi khuẩn gram dương và gram âm.


Cơ chế hoạt động của SCHAUMACID PROTECT

 

Chức năng của màng tế bào gây bệnh bị suy thoái và gây rối loạn quá trình trao đổi chất của những vi khuẩn không mong muốn. MCM trung tính về mùi vị và hương vị nên cho phép khối lượng sử dụng khác nhau mà không ảnh hưởng đến lượng ăn. Việc sử dụng SCHAUMACID PROTECT MONO dạng hạt hỗ trợ tích cực sức khỏe đường ruột.


Tổ chức thử nghiệm

 

Một trại thử nghiệm nuôi lợn con của viện nghiên cứu ISF Schaumann đã chứng minh khi sử dụng SCHAUMANN mới -
kết hợp axit SCHAUMACID PROTECT MONO dạng hạt đạt hiệu suất một cách ấn tượng.

Trong phạm vi thử nghiệm cho ăn hai giai đoạn với sự kết hợp axit mới được phát triển SCHAUMACID PROTECT MONO dạng hạt đã được xác định: tăng trọng lượng hàng ngày của lợn con cũng như sự chuyển hóa thức ăn trong khoảng thời gian thử nghiệm.


Kết quả thử nghiệm

 

Tăng trọng lượng hàng ngày có thể tăng 8 % từ 270g đến 294 g mỗi ngày trong giai đoạn đầu tiên của thử nghiệm chăn nuôi trong 14 ngày. Trong toàn bộ các giai đoạn thử nghiệm thì nhóm dùng SCHAUMACID PROTECT MONO dạng hạt tăng trọng lượng hàng ngày từ 515g mỗi ngày và vượt 4,5% so với nhóm đối chứng. So với nhóm đối chứng một kết hợp axit không có MCM đã làm giảm 6% tăng trưởng khi sử dụng mỗi kg thức ăn.


Sử dụng SCHAUMACID PROTECT MONO dạng hạt tạo an toàn và hiệu suất tốt hơn trong chăn nuôi lợn.

Tăng trọng ở lợn con
Cải thiện chuyển hoá thức ăn trong đường mòn của lợn con