Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Hệ thống quản lý năng lượng tiêu thụ đã chứng nhận năng lượng được tiêu thụ ít hơn trong các cơ sở SCHAUMANN


Đánh giá nội bộ thường xuyên cũng như kiểm toán độc lập và các chứng nhận đảm bảo rằng việc sử dụng hiệu quả năng lượng được giám sát liên tục và cải thiện ở các cơ sở SCHAUMANN. Dòng chảy năng lượng được ghi lại một cách hệ thống và tối ưu hóa là một phần của hệ thống quản lý năng lượng của chúng tôi (EnMS) và phù hợp với các yêu cầu pháp lý.

 

Một hệ thống quản lý năng lượng (EnMs) được thực hiện một cách nhất quán trong tất cả các cơ sở của chúng tôi, bất kể tại địa điểm nào. Là một phần trong quá trình, dòng chảy năng lượng (các nguồn năng lượng, việc sử dụng và tiêu thụ) được ghi lại chính xác như là một yêu cầu đầu tiên. Nơi tiêu dùng lớn nhất trong các dây chuyền sản xuất này sau đó được xác định, và các nhân viên phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng có trách nhiệm nguồn năng lượng như một nguồn tài nguyên, cho phép hiệu suất năng lượng của các cơ sở của chúng tôi được tối ưu hóa và tiết kiệm năng lượng tiềm năng được xác định.


Các chứng nhận của tổ chức độc lập đã xác nhận phương diện thực tiễn với môi trường của SCHAUMANN


Đánh giá nội bộ thường xuyên cũng như kiểm toán độc lập và các chứng nhận đảm bảo rằng các chính sách năng lượng đang được tiếp tục theo dõi và cải thiện. SCHAUMANN tuân thủ các tiêu chuẩn DIN EN ISO 50001 được quốc tế công nhận. Tổ chức chứng nhận độc lập đã khẳng định thực tiễn quản lý hết sức hợp lý và đó là phương thức thực tiễn quản lý môi trường hợp lý của SCHAUMANN. Các chứng nhận đó sẵn sàng được đưa ra.

 

Các biện pháp được các đội năng lượng được đào tạo đặc biệt phát triển

 

Đội năng lượng đã được thành lập ở tất cả các cơ sở của chúng tôi để duy trì hệ thống quản lý năng lượng trong dài hạn. Các đội được đào tạo chuyên nghiệp, xây dựng kế hoạch hành động để giảm tiêu thụ năng lượng. Công việc của các đội năng lượng được hỗ trợ bởi một trung tâm quản lý năng lượng, và "trao đổi ý kiến", một chương trình đề xuất nội bộ, khuyến khích nhân viên giữ vấn đề năng lượng trong tâm trí trong suốt quá trình thực hiện công việc của họ. Điều này thúc đẩy sự tham gia của người lao động cam kết vào sự phát triển tiến bộ của hệ thống quản lý năng lượng.


Tiêu thụ năng lượng giảm xuống trong ngắn hạn và trung hạn

 

Các biện pháp nhắm mục tiêu thực hiện trong năm 2012 cho phép chúng tôi giảm tiêu thụ năng lượng của mình bằng 6,6% trong năm đầu tiên. Trong trung hạn, chúng tôi đã cam kết giảm mức tiêu thụ năng lượng tại các cơ sở sản xuất của chúng tôi hơn nữa

 

Hệ thống quản lý năng lượng hỗ trợ phát triển bền vững bằng nhiều cách thức.

 

Bằng cách xác định tiết kiệm năng lượng tiềm năng và sử dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng, chúng tôi có thể giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận mới với năng lượng để sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và do đó cải thiện tính bền vững của các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Do đó, điều hiển nhiên là SCHAUMANN đã cam kết quản lý năng lượng liên tục trong thời gian dài.

 

Các biện pháp đã thực hiện: Các hoạt động đang triển khai:
 • Đăng ký tất cả các nguồn điện và năng lượng tiêu dùng trong một đăng ký năng lượng
 • Tạo hiệu suất sử dụng trong chiếu sáng và tiêu thụ khí
 • Xác định trách nhiệm cơ bản
 • Thành lập và đào tạo một đội ngũ quản lý năng lượng
 • Bổ nhiệm người quản lý năng lượng trung tâm
 • Đề án đề xuất nhân viên
 • Kế hoạch hành động cho việc giảm tiêu thụ năng lượng
 • Kiểm toán và chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN EN 50001
 • Điều khiển máy nén mới (Ligrana)
 • Phát triển các mục tiêu năng lượng
 • Định lượng tiết kiệm năng lượng đã đạt được
 • Quản lý năng lượng đang thực hiện
 • Thực hiện các biện pháp bổ sung để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hơn nữa