Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Trách nhiệm xã hội


Là một công ty nông nghiệp mô hình sở hữu gia đình, SCHAUMANN nhận thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội của mình đối với nông nghiệp và người lao động của chính công ty.

 

Tăng cường các mối quan hệ khách hàng lâu dài


Tăng cường các mối quan hệ lâu dài của chúng tôi với các nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi là một mục tiêu được ưu tiên hàng đầu. Các nhà tư vấn của SCHAUMANN được đào tạo đặc biệt tìm cách tham gia trực tiếp với nông dân để đưa ra các khái niệm chăn nuôi phù hợp theo nhu cầu của từng trang trại cá nhân và cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện.

 

Duy trì và cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên


SCHAUMANN đầu tư liên tục vào học tập và đào tạo nhân viên của mình để đảm bảo rằng khách hàng luôn luôn nhận được tư vấn và các dịch vụ có chất lượng cao . Hiệu suất của người lao động, động lực và sự hài lòng được hỗ trợ thêm bởi các dịch vụ y tế dự phòng toàn diện và những lợi ích xã hội

 

Các chuyên gia được cam kết phát triển ngay từ ban đầu

 

SCHAUMANN luôn có niềm tự hào đặc biệt trong việc hỗ trợ tài năng trẻ và đã tạo ra một cơ sở bền vững cho việc phát triển các chuyên gia trong tương lai. Những sự kiện nghề nghiệp tại các trường đại học, hội thảo sinh viên và thực tập tại công ty được đưa ra để cung cấp cho các tài năng trẻ kinh nghiệm chuyên môn và cách nhìn nhận sâu sắc vào môi trường làm việc trong SCHAUMANN ở tất cả các cấp của công ty.

 

Nền tảng để thúc đẩy khoa học chăn nuôi và nông nghiệp

 

Công ty thành lập quỹ H. Wilhelm SCHAUMANN là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận dành riêng cho việc thúc đẩy khoa học chăn nuôi và nông nghiệp và những tài năng khoa học trẻ đặc biệt. Quỹ chú trọng đặc biệt vào việc hỗ trợ các dự án khuyến khích sử dụng nông nghiệp bền vững.

 

Cam kết xã hội cộng đồng

 

SCHAUMANN liên kết chặt chẽ với khách hàng của mình ở mức độ xã hội, ví dụ bằng việc đóng góp tài chính và hiện vật cho các sự kiện nông nghiệp và các cuộc thi. Tập đoàn SCHAUMANN cũng cung cấp hỗ trợ cho các cộng đồng nông thôn qua nhiều hoạt động công ích.