Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Sữa thân thiện với khí hậu và sản xuất khí sinh học tại khu vực Hülsenberg


Hệ thống sản xuất của Hülsenberg, được mô tả đơn giản

Dư lượng khí nhà kính đã được xử lý đối với việc sản xuất khí sinh học và sữa, bao gồm sản xuất thức ăn gia súc, tại khu vực Hülsenberg phối hợp với sở Nông nghiệp của tiểu bang Niedersachsen. Dư lượng khí chỉ ra thế mạnh hoạt động của chúng tôi liên quan đến bảo vệ môi trường và tạo cơ sở cho việc xác định tiềm năng cải thiện hơn nữa

 

Các trang trại tại khu vực Hülsenberg ở Wahlstedt màTập đoàn SCHAUMANN sở hữu đã xử lý dư lượng khí thải nhà kính đối với việc sản xuất sữa và khí sinh học đến năm 2012 theo hợp tác với sở Nông nghiệp của tiểu bang Niedersachsen (xem phần tải về). Kết quả của dư lượng khí thải nhà kính đã được so sánh với những nguồn của các trang trại khác như là một phần của một quá trình chuẩn. Quá trình này không chỉ chỉ ra thế mạnh các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường, mà còn cùng một lúc xác định tiềm năng cải tiến hơn nữa trên cơ sở này. Các biện pháp phát triển như là một hệ quả sẽ hỗ trợ các trang trại trong việc giảm thiểu tác động môi trường của sản xuất sữa hơn nữa.

 

Tại khu vực Hülsenberg, việc sản xuất và việc sử dụng thức ăn được kiểm soát đặc biệt

 

Việc sản xuất các loại cây trồng làm thức ăn chăn nuôi và chất lên men đã được xác định là nguồn chính của khí thải nhà kính trong sản xuất sữa và sản xuất khí sinh học. Các phương pháp điều chỉnh chính được áp dụng cho các khí thải từ thức ăn gia súc là việc quản lý tối ưu chất nitơ để hỗ trợ việc bổ sung dinh dưỡng cho đất. Đối với cây trồng được sản xuất nội bộ tại khu vực Hülsenberg , những yếu tố quan trọng có thể được điều chỉnh để tối ưu các điều kiện kỹ thuật của việc sản xuất. Chuyển đổi thức ăn của gia súc bằng cách lên men được xác định là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến dư lượng khí thải nhà kính và được hưởng lợi từ chất lượng thức ăn được kiểm soát đặc biệt.


Việc sử dụng phân bón lỏng cung cấp tiềm năng kiểm soát khí thải và sử dụng năng lượng.

 

Phân bón lỏng được sản xuất tại khu vực Hülsenberg được sử dụng trong nhà máy khí sinh học riêng của chúng tôi, đạt được một loạt các lợi ích. Ví dụ như: Một phần của phân lỏng được lưu trữ trong các thùng chứa khí kín để ngăn chặn đáng kể lượng khí thải vào không khí. Lên men khí phân lỏng trong các nhà máy khí sinh học cung cấp thêm năng lượng được sử dụng và đưa vào lưới điện công cộng. Một lợi thế nữa là các chất dinh dưỡng từ phân lỏng lên men được cải thiện khiến cho việc sử dụng làm phân bón hữu cơ trong sản xuất thức ăn gia súc có hiệu quả hơn và do đó phân lỏng được đưa vào vào hệ thống khép kín
.
Quy trình sản xuất khép kín tối ưu sử dụng các nguồn lực sẵn có.

 

Các hệ thống sản xuất khép kín tại khu vực Hülsenberg cho phép nguồn lực sẵn có được sử dụng một cách tối ưu. Các thông số sản xuất khác nhau được theo dõi riêng, kiểm soát và tối ưu hóa. Việc này tạo ra hiệu quả tối đa chất lượng sản phẩm luôn đạt mức cao.